اخبار آموزش

20
دومین نشست تخصصی آموزش کاربردی google eargh
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
07
نشست تخصصی آموزش کاربردی google eargh
 
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
29
برگزاری دومین جلسه تخصصی حل مثال های عددی " تعیین و تعدیل اجاره بها"
 
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
21
 برگزاری جلسه تخصصی حل مثال های عددی " تعیین و تعدیل اجاره بها"
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
30
 برگزاری دومین جلسه تخصصی " حق کسب و پیشه"
 
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
13
اطلاعیه دوره های آموزش مهارتی رشته کشاورزی
اطلاعیه دوره های آموزش مهارتی رشته کشاورزی دیماه 97  
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
15
 برگزاری آخرین جلسه تخصصی " تعیین و تعدیل اجاره بها"
 
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
11
 برگزاری ششمین جلسه تخصصی " تعیین و تعدیل اجاره بها"
 
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
26
برگزاری پنجمین جلسه تخصصی " تعیین و تعدیل اجاره بها"
 
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
05
برگزاری چهارمین جلسه تخصصی " تعیین و تعدیل اجاره بها"
 
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
صفحه 1 از 3اولين   قبلي   [1]  2  3  بعدي   آخرين