اخبار آموزش

05

از شما دعوت میشود تا در نشست هم اندیشی هیئت مدیره با کارشناسان گروه منابع آب و معادن پیرامون مسائل ، مشکلات ، انتقادات و پیشنهادات که روز سه شنبه 1395/11/12 ساعت 16:30 در محل سالن آموزش کانون واقع در طبقه سوم برگزار میگردد حضور بهم رسانید.

هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |