اخبار آموزش

14

 نشست هم اندیشی کارشناسان گروه صنعت و فن در تاریخ 95/11/19 ساعت 17 در سالن آموزش کانون کارشناسان طبقه سوم برگزار میگردد.

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |