اخبار آموزش

06
اولین نشست تخصصی کارشناسان رشته راه و ساختمان در سال 96 پیرامون نکات و زوایای مختلف ارزیابی اراضی و املاک با حضور صاحبنظران و پیشکسوتان رشته.
زمان:چهارشنبه 96/02/13 ساعت 17 
مکان:طبقه سوم کانون کارشناسان
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |