قانون کانون 1381/01/18

عنوان : قانون کانون                                                                                                                 تاریخ تصویب : 1381/01/18

حضرت حجه السلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران لایحه شماره 65552/17361 مورخ 26/10/1378 دولت در مورد کانون کارشناسان رسمی ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 18/01/1381 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصد وبیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی