اطلاعیه کارشناسان رسمی

قابل توجه کارشناسان محترم رسمی دادگستری
یکی از علل مهم در اطاله دادرسی عدم حضور کارشناسان در مراجع قضایی در وقت مقرر می باشد مقتضی است چنانچه به هر دلیلی قادر به شرکت در جلسات دادگاهها نمی باشید حداقل 72 ساعت قبل از موعد مقرر موارد را کتباً به دادگاه مربوطه اعلام و هم زمان کانون را نیز مطلع فرمایید تا از سوی کانون نیز پیگیری لازم به عمل آید و عدم حضور کارشناس موجب اطاله دادرسی نگردد.

با عنایت به ماده 19 قانون کانون، کارشناسان میبایست نظریه خود را مستدل و صریح در حدود صلاحیت خود به طور کتبی در مهلت مقرر به مراجع ذیربط تسلیم و نسخه ای از آن را تا مدت حداقل 5 سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.

مقتضی است در هنگام تنظیم نظریه خواسته دادگاه محترم مد نظر قرار داده شود و از نظریه خارج از مفاد قرار- خارج از صلاحیت به صورت مبهم خودداری فرمایید و چنانچه خواسته مقام محترم قضایی مشخص نباشد مراتب را کتباً استعلام فرمایید تا اخطاری جهت کارشناس به منظور ادای توضیح و تنظیم نظریه تکمیلی صادر نگردد زیرا این امر نیز موجب اطاله دادرسی می گردد.

کارشناس محترم که به صورت هیئتی نسبت به انجام کارشناسی اقدام می نمایند الزاما در صورت نیاز تمام اعضا هیئت در محل کارشناسی حاضر و پس از بحث و تبادل نظر، نظریه را در حداقل زمان ممکن به مقام ارجاع دهنده اعلام فرمایند. تا نظر کارشناسی مورد شکایت و اعتراض قرار نگیرد.

در انجام کارشناسی ها:

بازدید از محل با حضور طرفین-اخذ مدارک و مستندات کافی ازمتقاضیان کارشناسی و بررسی کمیت و کیفیت کار ، خودداری از اعلام نظر به صورت شفاهی و خودداری از اظهار نظر بر اساس فتوکپی اسناد و در صورت ارائه از سوی متقاضی فقط کسب اجازه از دادگاه مربوطه الزامی و ضروری می باشد.

کارشناسان محترمی که قصد مرخصی یا مسافرت به داخل یا خارج از کشور را  دارند حداکثر یک هفته قبل از شروع مسافرت، مرخصی خود را کتباً به دفتر کانون اعلام فرمایند تا عدم حضور آنان باعث سردرگمی متقاضی و اطاله دادرسی نگردد و بعد از اتمام مرخصی حضور خود را کتباً اعلام تا در cms دادگستری قید شود.

چون مبلغ اولیه که توسط متقاضی پرداخت می گردد به صورت علی الحساب می باشد مقتضی است از دریافت ما به التفاوت دستمزد به صورت نقدی خودداری و متقاضی را جهت واریز هزینه کارشناسی به حساب کانون راهنمایی فرماید و در صورت هماهنگی شخصی با ارگان ها و سازمان ها و ادارات نسبت به واریز 5% حق قانونی اقدام فرمایید.

در مواردی که دستمزد کارشناسی با موضوع کارشناسی هم خوانی ندارد مراتب را کتبا به دادگاه مربوطه اعلام و با نظر قاضی محترم نسبت به انجام کارشناسی و اخذ دستمزد از متقاضی اقدام فرمایید.

دریافت اصل فیش از متقاضی الزامی است زیرا با عنایت به بخشنامه ریاست محترم کل دادگستری کپی فیش قابل پرداخت نمی باشد و در مواقع لزوم می بایستی توسط امور مالی کانون از شعبه مربوطه کتباً استعلام شود.

تاکسی تلفنی کانون کارشناسان رسمی با مجوز از سازمان تاکسیرانی با شماره ثبت 24315 به طور شبانه روزی آماده سرویس دهی به کلیه کارشناسان محترم و خانواده محترمشان میباشد لذا استدعا دارد با مرکز تاکسی تلفنی با شماره همراه : 09177076106
تماس حاصل فرمایید و جهت جلوگیری از هر گونه سو تفاهم از همکاری رانندگان دیگر و وسیله نقلیه شخصی خودداری فرماید.

برو بالا