ارتباط با ما


آدرس :شیراز خیابان قصردشت، آسیاب قوامی، جنب انتقال خون، کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس.

تلفن: 36291536-071  و 36291537-071

دورنگار:  36291561-071

رایانامه:kkrdfars@gmail.com

کد پستی: 7193735111

برو بالا