قانون کانون

قانون کانون مورخ 1381/05/02 

    قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ هجدهم فروردين ماه بک هزار و سيصد و هشتاد و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1381/01/28 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 1999-ق مورخ 1381/02/03واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گرد


قانون کانون مورخ 1381/01/18

  حضرت حجه السلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران لایحه شماره 65552/17361 مورخ 26/10/1378 دولت در مورد کانون کارشناسان رسمی ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 18/01/1381 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصد وبیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

جهت دریافت قانون روی لینک کلیک کنید.

برو بالا