تاریخچه کانون

 در فرهنگ اسلامی و حکومتهای برخوردار از حقوق و نظامات اسلامی نیز نظیر "کارشناسان" و "خبرگان" در امر قضاوت ونیز برای ارزیابی امور و پی بردن به ماهیت و حقیقت اشیاء مورد توجه و استفاده بوده است زیرا هم در قرآن مجید و در آیاتی از سوره های اسراء وانبیاء به استفاده ازعلم ودانش دانشمندان و دانایان توصیه شده و شناخت کامل موضوعات وتشخیص واقعی اشیاء از ابزار تحقق عدالت تعیین گردید و هم اینکه در ابواب مختلف فقه اسلامی و روایات معتبره توجه به نظرات فقهای متعهد و کارشناسان خبره در رسیدگی به اختلافات و موضوعات تخصصی مورد تاکید واقع شده است کما اینکه در صدر اسلام برای وصول مالیات از اراضی و تعیین مقدار آن از نظرات خبرگانی که در امور مساحی و تقویم بصیرت داشته اند استفاده می شد و بعلاوه رسول اکرم (ص) نیز در جریان جنگخندق به بهره گیری از نظرات و خبرویت سلمان فارسی توصیه فرمودند.

در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب آبان 1290 شمسی و همچنین در قانون محاکم تجارت مصوب 1294 شمسی ضمن تصریح در کسب نظر اهل خبره و کارشناس نحوه انتخاب و وظائف کارشناسان و میزان حق الزحمه کارشناسان نیز تعیین و تصویب شد قانون خاص کارشناسان رسمی دادگستری نیز در بهمن ماه سال 1317 و در سی ماده به تصویب رسید و سپس در سالهای 1318 و 1339 اصلاحاتی در آن صورت گرفت در مهرماه سال 1343 برای تهیه  و تدوین اساسنامه و تشکیلات کانون کارشناسان هیئتی از سوی کارشناسان به عنوان هیات منتخب تعیین و سرانجام در مهر ماه 1352 اساسنامه کانون کارشناسان در 28 ماده و 6 تبصره در مجمع عمومی هیئت کارشناسان تصویب و اعضاء هیئت مدیره کانون تعیین شده اند و تحت شماره 1523 مورخ 1357/01/07 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و حاکمیت جمهوری اسلامی بدوا قانون گذاران و فرهیخته گان عضو شورای انقلاب اسلامی با تصویب لایحه قانونی استقلال کارشناسان رسمی در 30 ماده و 9 تبصره کانون کارشناسان رسمی دادگستری را مستقل شناخته و سپس نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در سال 1381 قانون فعلی کانون کارشناسان رسمی دادگستری را در 41 ماده و 39 تبصره که مورد تائید شورای محترم نگهبان قرار گرفت تصویب نمودند و آئین نامه اجرایی آن نیز در سال 1382 تدوین و به تصویب هئیت دولت رسید که هم اکنون در حال اجرا است.

در راستای اصلاح قوانین سابق کارشناسان و تصویب قانون فعلی و آئین نامه اجرایی آن همواره مقامات محترم شورای عالی قضائی و وزراء وقت دادگستری و  روسای محترم قوه قضائیه تلاش و پی گیریهای مستمر داشته اند و حتی در گفتاره و سخنرانی های خود قاطعانه به اهمیت نظرات تخصصی کارشناسان و تاثیرگذاری آن در تحکم در تعمیم عدالت قضائی و لزوم بهره گیری از نظرات کارشناسی در موضوعات تخصصی اشاره و تاکید نموده اند.

ریاست محترم وقت قوه قضائیه در مرداد ماه سال 1383 به هنگام  دیدار با اعضاء شورای عالی و هئیت مدیره کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری استانها فرمودند:" امر کارشناسی بحث بسیار اساسی است که هم از نظر حقوقی در نظام قضائی اهمیت دارد چون کارشناس از نظر فقهی همان اهل خبره است که اظهار نظر حجتش ، شرعا مبنای قضاوت قرار می گیرد و هم از نظر اجتماعی م علمی خیلی مهم است چرا که امروز مسائل در هر مبحثی و هر رشته ای خیلی متنوع و پیچیده و تخصصی شده و شاید اصلا بدون کارشناس خیلی از مسائل قابل رسیدگی نباشد.

" بنده بارها گفته ام که امروزه قضاوت بدون کارشناسی اصلا قضاوت کافی نیست خود من هم در پرونده های کلان اقتصادی این امر را تجربه و لمس کرده ام که هر چه پرونده با کارشناسی بهتری رسیدگی بشود اطمینان مردم را بیشتر جلب می کند و هر چه صحت و نزدیک به واقعه و به حق بودن حکم بیشتر باشد عدالت قضائی واقعا بیشتر تحقق پیدا می کند."

هئیت مدیره کانون کارشناسان فارس ضمن تشکر از مقامات محترم قضائی و کلیه عزیزان اعلام می دارد همانطور که مستحضرید یکی از اهداف والای قوه قضائیه جلوگیری از اطاله دادرسی و ارائه خدمات کارشناسی به نحو احسن می باشد، لذا در این راستا از مقامات محترم قضائی و متقاضیان محترم کارشناسی تقاضا می نماید:

1-در زمان انتخاب کارشناس حتی المقدور با کانون کارشناسان هماهنگی لازم بعمل آورده شود.

2-حوزه کارشناسی و صلاحیت های کارشناسان در نظر گرفته شود.
 
3 -حی المقدور از کارشناس بومی هر شهرستان استفاده گردد.

4-جهت برقراری عدالت نسبی از وجود کلیه کارشناسان استفاده گردد.

5-مفاد قرار کارشناسی و خواسته مورد نظربه صراحت اعلام گردد.

6-هزینه کارشناسی را طبق تعرفه رسمی دستمزد به حساب کانون واریز نمایند

7-عنایت به ماده 6 تعرفه رسمی دستمزد کارشناسان تامین هزینه ایاب زهاب و فوق العاده ماموریت با متقاضی می باشد خواهشمند است قبل از اجرای قرار کارشناسی با تاکسی تلفنی کانون به شماره همراه 09177076106 جهت هماهنگی با کارشناس و اعزام به محل مورد نظر تماس حاصل فرمائید.


در پایان از قضات شریف و اندیشمند و همچنین کلیه مسئولین و متقاضیان محترم کارشناسی استدعا دارد نقطه نظرات و پیشنهادات خود را به کانون کارشناسان اعلام فرمایند و امید بر آن است که خداوند متعال توفیق خدمت را به تمامی بندگان عطاء فرمایند.

برو بالا