شرح خبر

تاریخ خبر: 1402/11/08 گروه خبر: اخبار کانون

عنوان خبر: برگزاری وبینار تخصصی ویژه گروه شش توسط شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

وبینار تخصصی آموزش گودبرداری و روش‌های پایدارسازی شیب‌های خاکی و قوانین مرتبط‌ در این راستا ویژه کارشناسان گروه ۶، روز سه‌شنبه مورخ دهم بهمن‌ماه ساعت یازده الی دوازده به صورت مجازی از طریق سایت شورای عالی برگزار می‌گردد. لینک شرکت در دوره متعاقباً از طریق سایت شورای عالی بارگزاری خواهد شد.


برو بالا