شرح خبر

تاریخ خبر: 1402/08/21 گروه خبر: اخبار کانون

عنوان خبر: برگزاری مراسم اتیان سوگند کارشناسان جدیدالورود

مراسم اتیان سوگند 9 نفر از کارشناسان جدید الورود با حضور نماینده محترم رئیس کل دادگستری استان فارس ، جناب آقای دکتر زمانی و اعضای هیأت مدیره کانون روز یکشنبه مورخ 1402/08/21 برگزار گردید.

 


برو بالا